Formulár na odstúpenie od zmluvy

V súlade s §7 Zákona 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, vám poskytujeme vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Kompletné znenie Všeobecných obchodných podmienok si môžete prečítať TU.