2 percentá pomáhajú!

Poukázanie 2 percent z dane je milou možnosťou, ako sa zapojiť do dobrých, hodnotných vecí. Veľmi vás k tomu povzbudzujeme. Sú desiatky, stovky organizácií či združení, ktoré robia skvelú prácu a z kúskov našich daní vyskladávajú podporu vďaka ktorej je táto práca možná. Nájdite si jedno a pridajte sa! Budete súčasťou toho, čo prináša.
OZ Cassius je združenie, ktoré nám pomáha s veľa peknými iniciatívami - aj vďaka nemu posledné roky existuje HRAtislava, deti sa učia hrať Pokémon, či funguje herňa pre Magic.
Práca združenia na peniažkoch z 2 percent nie je závislá. Ak sa však preň rozhodnete, za získané prostriedky ešte zlepšia prácu s deťmi, spravia pekné herné podujatia (Cassius cup v rôznych hrách), či sa viac postarajú o dobrovoľníkov na HRAtislave.

A ako na to? Technickejšie informácie nájdete pod videom.

Potvrdenie o zaplatení dane [PDF] (dokument od zamesnávateľa).
Vyhlásenie o poukázaní podielu dane [PDF]
Ďaľšie dokumenty na stiahnutie.

Ako poskytnete 2 % z daní občianskemu združeniu Cassius ako zamestnanec?
Ak ste požiadali zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie
„Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte
nedoplatok na dani za rok 2019),
– vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,
– vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2019 odpracovali
dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu). Prečítajte si viac
informácii o darovaní 3%.
– najneskôr 1.5.2020 doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste
trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu sa dá zistiť ľahko.

Ako poskytnete 2 % z daní občianskemu združeniu Cassius ako fyzická osoba?
Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z dane za rok 2019
nie je nižšia ako 3 €,
– vyplňte údaje v daňovom priznaní: IČO 42176514, právna forma občianske združenie, názov Cassius, O.Z., sídlo Majerníkova 22, 84105 Bratislava 
– vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej
dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o
tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu). Prečítajte si viac
informácii o darovaní 3%.
– najneskôr 31.3.2020 zaplaťte daň za r. 2019 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému
úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu sa dá zistiť ľahko.

Ako poskytnete 2 % z daní občianskemu združeniu Cassius ako právnická osoba?
Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2019
nie je nižšia ako 8 €,
– vyplňte údaje v daňovom priznaní: IČO 42176514, právna forma občianske združenie, názov Cassius, O.Z., sídlo Majerníkova 22, 84105 Bratislava 
– vypočítajte sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR, ak chce právnická
osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným
termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2020
poukázať iba 1,0 % z dane.
– najneskôr 31.3.2020 zaplaťte daň za r. 2019 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému
úradu.

Viac informácií nájdete na stránke rozhodni.sk.

Hry ako životná filozofia
Rýchle dodanie objednávky
Ponuka, v ktorej si nájde každý to svoje